gaziantepdenge.com Gaziantep Denge Gazetesi-Gaziantep Haberleri-Yerel Haber

gaziantepdenge.com
Title: Gaziantep Denge Gazetesi-Gaziantep Haberleri-Yerel Haber
Keywords:
Description: Gaziantep Denge Gazetesi-Gaziantep Haberleri-Yerel Haber Web TV Foto Galeri E-Gazete YEREL YEREL MAREV’den Ad?yaman Valisi Erin’e ziyaret GTO Ba?kan? Eyüp Bart?k: ?ahinbey’de asfalt ?al??malar? tüm h?
gaziantepdenge.com is ranked 5148089 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,899. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. gaziantepdenge.com has 43% seo score.

gaziantepdenge.com Information

Website / Domain: gaziantepdenge.com
Website IP Address: 188.124.24.91
Domain DNS Server: hs2.vehosting.net,hs1.vehosting.net

gaziantepdenge.com Rank

Alexa Rank: 5148089
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

gaziantepdenge.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,899
Daily Revenue: $10
Monthly Revenue $320
Yearly Revenue: $3,899
Daily Unique Visitors 983
Monthly Unique Visitors: 29,490
Yearly Unique Visitors: 358,795

gaziantepdenge.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Thu, 28 Jul 2016 00:25:09 GMT
Server nginx

gaziantepdenge.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

gaziantepdenge.com Traffic Sources Chart

gaziantepdenge.com Similar Website

Domain Site Title

gaziantepdenge.com Alexa Rank History Chart

gaziantepdenge.com aleax

gaziantepdenge.com Html To Plain Text

Gaziantep Denge Gazetesi-Gaziantep Haberleri-Yerel Haber Web TV Foto Galeri E-Gazete YEREL YEREL MAREV’den Ad?yaman Valisi Erin’e ziyaret GTO Ba?kan? Eyüp Bart?k: ?ahinbey’de asfalt ?al??malar? tüm h?z?yla devam ediyor Ampute Milli Tak?ma ?ahinbey’den 2 sporcu ve 1 kaleci antren?r Gaziantep Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Fatma ?ahin SA?LIK SA?LIK Güneydo?u’da ameliyats?z yüz germe ba?ar?l? ?ekilde uygulan?yor Uzmanlar uyar?yor : Fazla Güne? ???n?na maruz kalmay?n ! ?zel Hatem Hastanesi Cildiye Uzman? Dr. M. Abbas ?nand?r?c?, ?zellikle yaz aylar?nda güne? ???nlar?na fazla maruz kalmak yüz ve vücuttaki benlerin say?lar?n? ve kansere d?nü?me riskini art?rd???n? s?yledi. Uzmanlar dikkatsiz klima kullan?m?na kar?? uyard? ev, i?yeri ve ara?larda kullan?lan klimalar?n dikkatsiz ve yanl?? kullan?lmas? durumunda yol a?t??? hastal?klar hakk?nda bilgi verdi. Burun kanamalar?na dikkat ?zel Deva Hastanesi Kulak Burun Bo?az Uzman? Op. Dr. Emre Polat Canbolat, burun kanamalar? ile ilgili uyar?larda bulundu. Hamilelik d?neminde ruh sa?l???na dikkat Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd.Do?.Dr.R?dvan üney, hamilelik d?neminde ruh sa?l???na dikkat edilmesi konusunda uyard?. DüNYA DüNYA Fed Faiz Oran?n? De?i?tirmedi ABD Merkez Bankas? (Fed) faiz oran?n? de?i?tirmedi. EKONOM? EKONOM? GSO’dan Gaziantep Y?ll?k Ekonomik Büyüklük Anketi ?al??mas? Gaziantep Sanayi Odas? (GSO) taraf?ndan kentin y?ll?k ekonomik büyüklü?ünü tespit ve bundan sonraki süre?te de takip etmek amac?yla sanayi kurulu?lar?na y?nelik bir anket ?al??mas? yap?lacak. Milyonlarca ki?iye müjde üstüne müjde 65. Hükümet Program?’ndan müjdeler ??kt?: Emekliler uygun ko?ullarda ev sahibi yap?lacak. Ev alana kredi deste?i verilecek. ?? hayat?na at?lan kad?nlara para verilecek, tazminat fonu gelecek. Fitch büyüme tahminlerini a??klad? Fitch Ratings, Türkiye'de büyümenin bu y?l yüzde 3,5 düzeyinde ger?ekle?mesinin beklendi?ini duyurdu. Merkez'den fla? hamle! 3 y?l sonra bir ilk... Merkez Bankas? 3 y?l?n ard?ndan ilk kez bugün d?viz sat?m ihalesi a?mad?. Kartl? ?deme sisteminde yeni d?nem! Türkiye’nin ?deme Y?ntemi TROY, yap?lan ilk i?lemle kullan?ma sunuldu. S?YASET S?YASET AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdo?an CHP’li Kad?nlar 8 Mart Dünya Kad?nlar Gününü Kutlad? ?zke?eci’den CHP’li Ekici’ye Tepki Cumhurba?kan? Erdo?an i?in a??r ithamlarda bulunan Akif Ekici’ye AK Parti Gaziantep ?l Ba?kan? Mehmet Eyüp ?zKe?eci’den sert bir cevap geldi. Milletvekili Erdo?an’dan ’B?lge ?stinaf Mahkemesi’ Müjdesi Milletvekili Uzer, Hocal? Katliam?n? And? Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, sosyal medyadan yapt??? payla??m ile Hocal? Katliam?n? and?. YA?AM YA?AM Erdemo?lu ve Ba?külek?i Ailelerinin mutlu günü.. G?K?E ?LE MEHMET’?N N?K?HINI BüYüK?EH?R BELED?YE BA?KANI FATMA ?AH?N KIYDI. Se?kin Koleji’nde ?dül ??leni ?zel Se?kin Koleji, 2015-2015 E?itim-??retim y?l? boyunca sosyal ve kültürel alanlarda ba?ar?l? olan ??rencilerini düzenlenen bir t?renle ?düllendirdi. Sanko Sanat Galerisinde “Filografi” Sergisi Gaziantepli Filografi sanat??s? O?uzhan Cem Ta?, Sanko Sanat Galerisi’nde, binlerce ?ivi aras?na gerdi?i binlerce metre tel ile haz?rlad??? 3’üncü ki?isel sergisini a?t?. ?ehitkamil'de ya?l? boya resim sergisi ?ehitkamil Belediyesi’ne ba?l? hizmet veren Han?mlar Lokali kursiyerlerinin Renkli Umutlar At?lyesinde haz?rlad??? karma ya?l? boya resim sergisindeki birbirinden güzel eserler ?ok be?enildi. Sloven Sanat??lar Gaziantep’te Resim Sergisi A?t? Sloven sanat??lar, Gaziantep Büyük?ehir Belediyesi ev sahipli?inde “Gaziantep” konulu resim sergisi a?t?. TEKNOLOJ? TEKNOLOJ? Galaxy Note 7 ?zellikleri ve Fiyat? Galaxy Note 7 tan?t?m tarihi, Galaxy Note 7 ?zellikler ve Galaxy Note 7 fiyat? belli oldu. Twitter'da Gece Modu! Twitter iki ?nemli ?zellik i?in kollar? s?vam?? g?rünüyor. Bunlardan ilki Gece Modu ?zelli?i olacak. WhatApp'a Kapsaml? bir Güncelleme Geliyor! Facebook, popüler mesajla?ma uygulamas? WhatApp i?in kapsaml? bir güncelleme haz?rl?yor... Dünyan?n En Büyük Teleskobu! ?in'in in?a etti?i garip g?rünümlü bu dev yap?, bak?n ne i?e yarayacak... En Kaliteli Teknoloji Siteleri aras?nda Tüm dünya ülkelerinin katk?s? ile teknolojide ya?anan geli?meler, ya?am kalitesini art?rma y?nünde devrim niteli?indeki bulu?lar, bugün hayat?m?z? ?ok daha e?lenceli ve ya?an?l?r bir hale getirdi. SPOR SPOR Ampute Milli Tak?ma ?ahinbey’den 2 sporcu ve 1 kaleci antren?r Gaziantep’i temsil edecek Trabzon’da 11-18 Temmuz tarihleri aras?nda düzenlenecek olan Okul sporlar? Olimpiyatlar?nda atletizm bran??nda ilimizi temsilen ??len Spor kulübü’nün sporcusu Kübra Tatar kat?l?lacak. Gaziantepspor,Bruno Mota ile anla?t? Gaziantepspor’un, Bruno Mota ile sat?n alma opsiyonlu olarak 2 y?ll?k anla?ma sa?lad??? bildirildi. Ahmet Kesim,imzalad? PTT 1.ligin gü?lü ekiplerinden yeni ad? ile Büyük?ehir Gaziantespor ge?en sezonu Alanyaspor’da ge?iren Ahmet Kesim ile s?zle?me imzalad?. ?ehitkamil sporun gelece?ine dokunuyor ?ehitkamil Belediyesi 2016 Y?l? Yaz Spor Okullar?, 7 farkl? bran?ta binlerce sporcu ??rencinin kat?l?m?yla ba?lad?. GTO Ba?kan? Eyüp Bart?k: ?ahinbey’de asfalt ?al??malar? tüm h?z?yla devam ediyor Gaziantep Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Fatma ?ahin Fad?lo?lu’ndan demokrasi te?ekkürü Gaziantep'te Demokrasi N?beti’ne I??lak deste?i ?ahin: “Uluslararas? bir sorun yerel bir bak?? a??s?yla ??zülemez” 15 Temmuz askeri okullarda ders olarak, okutulacak Erbil Gaziantep u?ak seferleri ihracat? art?racak GAüN Rekt?rü Co?kun bas?nla vedala?t? Türkiye’nin g?nlü zengin 50 i? insan? a??kland? Milletvekili Ko?er: ülkemizin yan?nda duranlar ger?ek dostlar?m?zd?r Demokrasi Meydan?ndaki N?bet Sürüyor Ba?kan Fatma ?ahin’in K?yd??? Nikaha Rekor Düzeyde ?ahitlik Gaziantep vergi rekortmenleri listesine Konuko?lu ve Sanko damgas? 5 A?ustos'tan sonra Irak’a direkt u?u? karar? i? dünyas?n? mutlu etti. GTO, “Renk Analizi ve 2018 Trendleri Semineri" düzenledi ?ehitkamil’de satran? e?itimi sürüyor ??kmaz: ‘‘ Bas?n?m?z 15 Temmuz’da ba?ar?l? bir s?nav verdi’’ YEREL MAREV’den Ad?yaman Valisi Erin’e ziyaret Ampute Milli Tak?ma ?ahinbey’den 2 sporcu ve 1 kaleci antren?r Forum Gaziantep’te ?ans Kutusu kazand?rmaya devam ediyor Medical Park Nükleer T?p B?lümünü hizmete a?t? Gaziantep’teki Medical Park Hastanesinde Nükleer T?p B?lümü hizmete a??ld?. F?st?k bah?esinde ?al??an polis memuru kalp krizinden ?ldü Darbe te?ebbüsüne tepki TüRK?YE GüNDEM? Ba?bakan Binali Y?ld?r?m, darbe giri?imi olaylar?nda 161 ki?inin ?ehit oldu?unu s?yledi. G?khan G?nül imzay? att? Be?ikta?’?n yeni transferi G?khan G?nül, "Büyük camiadan ba?ka büyük camiaya ge?mek ne ilk ne de son. Ba?kan?m?n bana yakla??m? ve Be?ikta? camias?n?n bana kollar?n? a?mas? benim davran???mla ve duru?umla ne kadar do?ru i?ler yapt???m? g?steriyor&quo Alt?n k?z yeniden ?ampiyonluk i?in haz?r Meteorolojiden 5 il i?in f?rt?na uyar?s? Meteoroloji 13. B?lge Müdürlü?ü, Malatya, Elaz??, Tunceli, Ad?yaman ve Bing?l i?in kuvvetli rüzgar ile f?rt?na uyar?s? yapt?. ?thal ara? sat??? yerlilerin iki kat?n? a?t? Türkiye'de, y?l?n ilk yar?s?ndaki ithal ara? sat???, yerlilerin iki kat?n? a?t?. Ocak-haziran d?neminde sat?lan 438 bin 817 otomobil ve hafif ticari arac?n 297 bin 860'? ithalatla kar??lan?rken, yerliler 140 bin 957'de kald?. ?stanbul-Ankara aras? 1,5 saate iniyor Osmangazi K?prüsü'nün ard?ndan bir mega proje daha geliyor. 2023 hedefleri kapsam?nda hayata ge?irilecek olan proje ile ?stanbul ve Ankara aras?n?n 1,5 saate dü?üyor. Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Ahmet Arslan, h?z limiti 350 kilometre WEB TV Gaziantep Fatma ?ahin ?le De?i?iyor Geli?iyor D??ER HABERLER Güneydo?u’da ameliyats?z yüz germe ba?ar?l? ?ekilde uygulan?yor Erdemo?lu ve Ba?külek?i Ailelerinin mutlu günü.. G?K?E ?LE MEHMET’?N N?K?HINI BüYüK?EH?R BELED?YE BA?KANI FATMA ?AH?N KIYDI. Uzmanlar uyar?yor : Fazla Güne? ???n?na maruz kalmay?n ! ?zel Hatem Hastanesi Cildiye Uzman? Dr. M. Abbas ?nand?r?c?, ?zellikle yaz aylar?nda güne? ???nlar?na fazla maruz kalmak yüz ve vücuttaki benlerin say?lar?n? ve kansere d?nü?me riskini art?rd???n? s?yledi. Galaxy Note 7 ?zellikleri ve Fiyat? Galaxy Note 7 tan?t?m tarihi, Galaxy Note 7 ?zellikler ve Galaxy Note 7 fiyat? belli oldu. Gaziantep’i temsil edecek Trabzon’da 11-18 Temmuz tarihleri aras?nda düzenlenecek olan Okul sporlar? Olimpiyatlar?nda atletizm bran??nda ilimizi temsilen ??len Spor kulübü’nün sporcusu Kübra Tatar kat?l?lacak. Gaziantepspor,Bruno Mota ile anla?t? Gaziantepspor’un, Bruno Mota ile sat?n alma opsiyonlu olarak 2 y?ll?k anla?ma sa?lad??? bildirildi. Ahmet Kesim,imzalad? PTT 1.ligin gü?lü ekiplerinden yeni ad? ile Büyük?ehir Gaziantespor ge?en sezonu Alanyaspor’da ge?iren Ahmet Kesim ile s?zle?me imzalad?. Uzmanlar dikkatsiz klima kullan?m?na kar?? uyard? ev, i?yeri ve ara?larda kullan?lan klimalar?n dikkatsiz ve yanl?? kullan?lmas? durumunda yol a?t??? hastal?klar hakk?nda bilgi verdi. ?ehitkamil sporun gelece?ine dokunuyor ?ehitkamil Belediyesi 2016 Y?l? Yaz Spor Okullar?, 7 farkl? bran?ta binlerce sporcu ??rencinin kat?l?m?yla ba?lad?. Burun kanamalar?na dikkat ?zel Deva Hastanesi Kulak Burun Bo?az Uzman? Op. Dr. Emre Polat Canbolat, burun kanamalar? ile ilgili uyar?larda bulundu. Büyük?ehir,Uche Kalu ile s?zle?me imzalad?. Büyük?ehir,Uche Kalu ile s?zle?me imzalad?. Hamilelik d?neminde ruh sa?l???na dikkat Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd.Do?.Dr.R?dvan üney, hamilelik d?neminde ruh sa?l???na dikkat edilmesi konusunda uyard?. Di? renginize dikkat edin Global Di? Hekimleri Derne?i Ba?kan? Di? Hekimi Zafer Kazak, di?lerde lekenme ve renk de?i?imi konusunda ?nemli a??klamalarda bulundu. Gaziantepspor Tolunay Kafkas’a emanet ?ehitkamilli milli sporcu dünya 3’üncüsü oldu ?ehitkamilli Milli sporcu Dünya 3’üncüsü oldu Fransa'da yap?lan CMAS Dünya Gen?ler Paletli Yüzme ?ampiyonas?’nda 6000 Metre A??k Su Yar???nda ?ehitkamilli Sporcu Muhammet Emin Bay, Dünya 3.’lü?ü elde etti. Büyük?ehir'de yeni sezon yeni hedefler Gaziantep Büyük?ehir Belediyespor 2016-2017 sezonunu a?t?. Sezonu dualar e?li?inde a?an tak?m ve yeni teknik heyet yeni transferlerle daha da ba?ar?l? bir grafik ?izme hedefinde ilerlemeyi hedefliyor. Bel Ve Boyun F?t???nda Yeni Tedavi Y?ntemleri Ramazan Ay?n?n Son Günlerini Sa?l?kl? Ge?irmenin Yollar? Hasan Kalyoncu üniversitesi Beslenme ve Diyetetik B?lümü (HKü) Ara?t?rma G?revlisi Hülya Y?lmaz, metabolizma h?z?n? dü?ürmeden, sa?l?kl? bir ?ekilde bayrama ba?layabilmek i?in ?nemli a??klamalar yapt?. Nizip Spor ?ehri Oluyor Gaziantep Süper Amat?r Küme’de mücadele eden Nizipspor’da 2 y?ll?k program ?er?evesi i?erisinde hedef 3.Lig olarak belirlendi. Oru? Tutan Hamileler Dikkat Mustafa K?z?l Portekizli Teknik Adam Jose Coucerio ?le Bir Araya Geldi Gaziantep Basketbol’dan Sponsorluk A??klamas? Bestami Boz Büyük?ehir’de 253525292526252124082401240023912387237823702366236523592358235723562316230122952276227522712269 Anket YEN? WEB S?TEM?Z? NASIL BULDUNUZ? ?Y? DAHA ?Y? OLAB?L?R Oy Ver YEN? WEB S?TEM?Z? NASIL BULDUNUZ? ?Y? 92% DAHA ?Y? OLAB?L?R 8% Piyasalar BIST 100 75076 USD 3.04 EURO 3.34 Alt?n 130.07 K??e Yaz?lar? Bekir SALICI BA?HEK?M YARDIMCISI’NIN HASTANEYE G?R??? YASAKLANDI G.Hülya AKKAYA "Gadan?z? alay?m" Ramazan YILMAZ YURTDI?I BOR?LANMASINDA AYLIKLAR NEDEN FARKLI ? Hac? SALICI ?z b?rakmak.. Erdal BA?ARAN KAD?R GECES?N? KAR?ILIYORUZ Hasan EMRE (Besnili Olmak) gaziantepdengegazetesi/?_rdr=p Takip et: @dengegazete Gazete Man?etleri × Süper Lig Puan Durumu Fikstür Tak?m O G B M P Adanaspor 0 0 0 0 0 Akhisar Bld.Spor 0 0 0 0 0 Alanyaspor 0 0 0 0 0 Antalyaspor 0 0 0 0 0 Atiker Konyaspor 0 0 0 0 0 Be?ikta? 0 0 0 0 0 Bursaspor 0 0 0 0 0 ?aykur Rizespor 0 0 0 0 0 Fenerbah?e 0 0 0 0 0 Galatasaray 0 0 0 0 0 Gaziantepspor 0 0 0 0 0 Gen?lerbirli?i 0 0 0 0 0 Kas?mpa?a 0 0 0 0 0 Kayserispor 0 0 0 0 0 KD? Karabükspor 0 0 0 0 0 Medipol Ba?ak?ehir 0 0 0 0 0 Osmanl?spor FK 0 0 0 0 0 Trabzonspor 0 0 0 0 0 21 A?ustos 2016 Pazar 00:00 MED?POL BA?AK?EH?R FK - FENERBAH?E 21 A?ustos 2016 Pazar 00:00 TRABZONSPOR - KASIMPA?A 21 A?ustos 2016 Pazar 00:00 GEN?LERB?RL??? - GAZ?ANTEPSPOR 21 A?ustos 2016 Pazar 00:00 ADANASPOR - BURSASPOR 21 A?ustos 2016 Pazar 00:00 ANTALYASPOR - OSMANLISPOR 21 A?ustos 2016 Pazar 00:00 BE??KTA? - ALANYASPOR 21 A?ustos 2016 Pazar 00:00 ?AYKUR R?ZESPOR - AT?KER KONYASPOR 21 A?ustos 2016 Pazar 00:00 GALATASARAY - KARABüKSPOR 21 A?ustos 2016 Pazar 00:00 KAYSER?SPOR - AKH?SAR BELED?YE Tarihte Bugün ?talyan besteci Antonio Vivaldi ?ldü.1741 Alman besteci Johann Sebastian Bach ?ldü.1750 Feuerbach, Ludwig (Andreas) do?du. Maddeci insani ??retisiyle Karl Marx ve ?a?da?? filozoflar üzerinde b?rakt??? derin etkiyle bilinen Alman filozof ve ahlak??.1804 I. Dünya Sava?? ba?lad?.1914 Kar nedeniyle, 10 ayd?r kapal? Beytü??ebap yolu a??ld?.1963 Tar?m alanlar?n?n topraks?z ve az toprakl? k?ylülere kiralanaca?? a??kland?.1978 Kemen?e virtü?zü Ru?en Ferit Kam ?ldü.1981 Erdal ?n?nü, yeniden Sosyal Demokrat Halk?? Parti, SHP genel ba?kan se?ildi.1991 Barcelona'da düzenlenen 25. Olimpiyat Oyunlar?'nda halterci Naim Süleymano?lu 60 kiloda alt?n madalya kazand?.1992 Cumhuriyet d?neminin ilk kad?n yazarlar?ndan Mebrure Alevol ?ldü.1992 Astroloji Rüya Tabirleri Ara Akarsu Ak?am Akvaryum N?bet?i Eczaneler GAZ?ANTEP Gülistan Eczanesi ?zdemir Cd.düztepe ?lk??retim Okulu K??esi(ya?am Hst.civ) ?ahinbeyTelefon: 2517799 Emek Ensar Eczanesi Ali Nadi ünler Bul. No:58/a (emek Asm Yan?-migros ?apraz? ?ehitkamilTelefon: 3216994 El?in Eczanesi Korutürk Caddesi No:35/c Merkez Cami Yan? (kar??yaka) ?ehitkamilTelefon: 3230486 Ho?g?r Eczanesi Ho?g?r Camii Kar??s? ?ahinbeyTelefon: 3360210 Dostlar Eczanesi De?irmi?em Mahallesi ?kke? Bahri Caddesi No:7 ?ehitkamilTelefon: 3423236888 Can Birecik Pirsultan Mahallesi 59088 Nolu Sok No:10/a(?ehitkamil Devlet Hastanesi Poliklinikler Kar??s?) ?ehitkamilTelefon: 3423230008 Tuto?lu Eczanesi Karaali Mh.türbedar Sk. No:6/a Kilis MerkezTelefon: 3488132081 K?rfez Eczanesi Dr.ersin Arslan Devlet Hastanesiyan?- ?ahinbey A??z Di? Merkezi Kar??s?) ?ahinbeyTelefon: 2303646 Kat?rc? Karata? 404 Nolu Caddesi günko Sitesi Alt?(kavakl?k Rotary Sa?l?k Oca?? Kar??s?) ?ahinbeyTelefon: 3423711636 Binevler Rana Eczanesi üniversite Bul. N:142/l (binevler?de Reno Servisi Yan?) ?ahinbeyTelefon: 3396551 Tülay Eczanesi Deva Hastanesi Kar??s?-sembol Ve Bereket Market Aras?-ma?araba?? ?ehitkamilTelefon: 3423238283 Bulut Eczanesi ?aml?ca Mah. ?stasyon Cad. N:3/5 ?slahiyeTelefon: 3428632045 Oral Eczanesi Fatih Sultan Mahallesi hastane Caddesi N:23 NizipTelefon: 3425171680 Anasayfa Web TV Foto Galeri E-Gazete KATEGOR? YEREL SA?LIK DüNYA EKONOM? S?YASET YA?AM TEKNOLOJ? SPOR POPüLER fatma ?ahin SOSYAL MEDYA Facebook Sayfam?z Twitter Sayfam?z KURUMSAL Hakk?m?zda ?leti?im Künye ? Copyright 2016 Gaziantep Denge Gazetesi × Rüya Tabirleri

gaziantepdenge.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: GAZIANTEPDENGE.COM
 Registrar: PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM
 Sponsoring Registrar IANA ID: 303
 Whois Server: whois.PublicDomainRegistry.com
 Referral URL: http://www.publicdomainregistry.com
 Name Server: HS1.VEHOSTING.NET
 Name Server: HS2.VEHOSTING.NET
 Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
 Updated Date: 12-jan-2016
 Creation Date: 09-jan-2009
 Expiration Date: 09-jan-2017
>>> Last update of whois database: Wed, 11 May 2016 22:19:46 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars